Menüü
Sulge

TALLINNA
ARHITEKTUURI-
BIENNAAL
TAB 2019

Sümpoosion “Ilu loeb. Nagu tõeline armastus”

Ilu loeb. Nagu tõeline armastus

12.09–13.09.2019 Kultuurikatel

TAB 2019 konverentsiprogrammi kuuluv sümpoosion toimub 12-13. septembril Kultuurikatlas.

TAB peakuraatori Yael Reisneri kureeritud sümpoosion on suunatud tegevarhitektidele ja arhitektuuriteadlastele Eestist ja välismaalt, aga ka kõigile kultuurihuvilistele. See on võimalus viia end kurssi paljude erialade, sealhulgas: arhitektuuri, neuroteaduste, neuroesteetika, luule, matemaatika, tehisintellekt ja nende valdkondadega seotud digitehnoloogiate hetkeolukorraga. Sümpoosionil osaleb nii mainekaid teadlasi kui ka juhtivaid arhitekte ja disainereid.

Arhitektuuris, luules, matemaatikas, muusikas ning visuaal- ja etenduskunstis on ilukogemus sarnane. Seda iseloomustavad muu hulgas elegants, sügavus, algupära, selgus, tõsidus, tähenduslikkus, mitmemõttelisus. On üsna jahmatav mõelda, kui oluline on visuaalne mõtlemine intuitsiooni ja hea disaini puhul, kuidas subjektiivsus ja vaist juhivad loovust ning kõik see on seotud iluga.

Sümpoosioni eesmärk on ergutada valdkondadevahelist arutelu. Vestlusringides arutletakse selle üle, miks on ilu tänapäeval oluline ja miks see umbes 80 aastaks unne vajus, ning mõtiskletakse arhitektuuris taas tärkava ilu üle. 

Graham Harman

Graham Harman on Lõuna-California Arhitektuuriinstituudi filosoofia auprofessor. Ta on kirjutanud mitu raamatut, millest uusimad on „Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything“ („Objektile suunatud ontoloogia. Uus teooria kõigest“, 2018) ja „Speculative Realism: An Introduction“ („Sissejuhatus spekulatiivsesse realismi“, 2018). Harman on pidanud loenguid 39 riigis ja tema kirjutisi on tõlgitud 21 keelde. Spekulatiivse realismi ja objektile suunatud ontoloogia liikumiste ühe asutajaliikmena on ta ühtlasi ajakirja Open Philosophy peatoimetaja, Edinburghi Ülikooli välja antava sarja „Speculative Realism“ toimetaja ning kirjastuse Open Humanities Press sarja „New Metaphysics“ kaastoimetaja (koos Bruno Latouriga).

Ron Aharoni

Ron Aharoni on Iisraeli matemaatik, kes on aastate jooksul teinud tutvust ka mitme muu valdkonnaga. Ta on koolitanud algklasside õpetajaid ning tema sellealaseid kogemusi kirjeldavat raamatut „Arithmetic for Parents“ („Aritmeetika lapsevanematele“) on tõlgitud mitmesse keelde. Samuti on ta avaldanud luulet ja lühijutte ning kirjutanud kaks raamatut luulest: „Mathematics, Poetry and Beauty“ („Matemaatika, luule ja ilu“) ja „Man Detaches Meaning“ („Inimene irdab tähendust“), millest viimane räägib naljadele ja luulele omastest ühistest võtetest. Raamatus „The Cat that is Not There“ („Kass, keda pole kohal“), läheneb ta filosoofiale mittefilosoofilisest vaatepunktist. 

Maria Lee

Maria Lee lõpetas 2008. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dramaturgina ja on sestsaadik töötanud nii Tallinna Linnateatris kui ka vabakutselisena erinevate projektide juures. 2018. aastal omandas ta trükitehnoloogiakutse ning trükikojas töötades tegeleb mingil määral ka kujundusega. Muu hulgas on Maria Lee luuletaja, kes on seni avaldanud kaks luulekogu („Äramõte“ 2007 ja „Stereomeetria“ 2012) ning sestpeale luuletajana aastaid vaikinud. Mõte uue raamatu kavandamisest aga viib luule ja kunstide tähenduse ja vormide otsimise ning mõtestamiseni praeguses kiiresti muutuvas, laialilagunevas aas.

Taylor Enoch

Taylor on Londoni Ülikooli Kolledži doktorikandidaat ja filosoofia abilektor. Tema uurimistöö käsitleb esteetikat, neuroesteetikat ja kunstifilosoofiat ning keskendub esteetilise kogemuse fenomenoloogiale. Ta on avaldanud kirjutisi eksperimentaalesteetikast ning Kanti ja Husserli filosoofiast (ilmumas). Taylor on pidanud loenguid Slade’i kunstikoolis ja Bartletti arhitektuurikoolis ning töötab teadurina Londoni Ülikooli Kolledži neurobioloogia laboris ja New Jersey Kolledži eksperimentaalfilosoofia laboris.